Produktu piegāde — būtiska restorāna darbam

ēdienu piegāde

Ēdināšanas iestāžu efektīva un kvalitatīva darbība ir atkarīga no daudziem faktoriem, tomēr viens no būtiskākajiem ir pārdomāta produktu piegādes shēma, kas regulāri nodrošina ar svaigiem produktiem, no kuriem pavāri rada gardus un daudzveidīgus ēdienus.

Sezonāli un kvalitatīvi produkti

Augstākās kvalitātes restorāni par savu prioritāti izvirza svaigus, veselīgus un sezonālus produktus, uzsvaru liekot uz vietējo produkciju. Būtiska ir sadarbība ar zemniekiem un mazajiem ražotājiem, kuri nodrošina svaigus, bioloģiskus produktus, ko bieži vien nespēj lielās piegādes ķēdes.

Šāda veida produktu piegādes sistēma retsorānam var nebūt tā ērtākā, bet tā ļauj iegūt labākos produktus. Ir jākontaktējas un jāstrādā ar daudziem zemniekiem, audzētājiem, jāveido grafiks, jāpasūta produkti, jāpieņem. Tā ir vesela mašinērija, kas ir jāsaplāno un jāiedarbina. Jo labā restorānā taču nevar būt situācija, ka uz vietas nav kāda būtiska produkta, jo vienkārši aizmirsām to pasūtīt, vai arī piegādātājs atvedīs nevis šodien, bet pēc trīs dienām.

Atbildība arī zemniekiem

Arī tiem zemniekiem un ražotājiem, kuri sadarbojas ar ēdināšanas iestādēm, ir liela atbildība, jo jāspēj laikā un vajadzīgajā apjomā izpildīt pasūtījumu. Un ne vienmēr tas ir viegli, jo var taču gadīties dažādi šķēršļi, nebūšanas. Raža jau arī tiek ietekmēta no dažādiem faktoriem, tāpēc rūpīgi ir jāplāno, jādomā arī par rezervēm un rīcību tad, ja kaut kas notiek tā, kā nav plānots.

Piemēram, ja nākamajās dienās plānotas vairākas piegādes uz Rīgu, jābrauc ar saimniecības transportu vairāki simti kilometru, bet nākas konstatēt, ka automašīnai ir beigts degvielas sūknis, tad var iestāties mērena panika. Komerctransportu jau arī nav tik viegli atrast, lai varētu uzreiz auto samainīt. It īpaši laukos. Tāpēc ir vien jāmaina degvielas sūknis. Ātri un izdevīgi tādu var iegādāties https://www.trodo.lv/degvielas-suknis. Tādas situācijas sniedz mācību, ka par auto tehnisko stāvokli ir īpaši labi jārūpējas, jo nevar pieļaut, ka tā dēļ izjūk plāni, nevar veikt apsolītās produktu piegādes. Pastāv iespēja, ka šāda ķibele abām pusēm nes zaudējumus.

Atrast uzticamus produktu piegādātājus nemaz jau arī nav viegli, lai gan Latvijā zemnieku ir gana daudz. Tomēr ne visi grib un ir gatavi sadarboties ar restorāniem. Ja restorānam ir prasība pēc bioloģiskā sertifikāta, tad ne visas saimniecības vēlas iet šo birokrātisko procesu, lai gan faktiski saimnieko bioloģiski. Tāpat restorānam un zemniekam jāspēj vienoties par produktu apjomu, kas būs sezonā nepieciešams. Nelielas saimniecības, kurām ir augsta kvalitāte, ne vienmēr spēj nodrošināt vajadzīgo pieprasījumu. Tāpēc tā ir gana nopietna sfēra restorāna darbā, kur jādarbojas zinošiem un apņēmīgiem cilvēkiem, lai varētu vadīt produktu piegādi, kas atbilstu restorāna izvirzītajiem standartiem.